Dávid Ferenc és a kortárs prédikációs irodalom: A reformáció első generációi

Dávid Ferenc és a kortárs prédikációs irodalom: A reformáció első generációi

 

 

A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon kutatócsoport és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021. április 30-án konferenciát szervez, melynek témája a korai reformátorokhoz kapcsolódó prédikációk, prédikációtörténet vizsgálata. Az alapvetően Erdélyre és a történelmi Magyarországra, valamint a magyar nyelvű prédikációs anyagra koncentráló konferencia a 16. századi prédikációkkal kapcsolatban vizsgálja unitárius, katolikus, lutheránus és református prédikátorok, kötetek, korpuszok, kéziratos és nyomtatott források történetét.