Kiadványok

Kiadványaink

KIADVÁNYAINK

 

KÖNYVEK

 

Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom: A reformáció első generációi

Lovas Borbála, Szigeti Molnár Dávid (szerk.)

Bp., A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon Kutatócsoport – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2022.

A kötet online változata letölthető innen.

 

TEMATIKUS FOLYÓIRATSZÁMOK

 

Keresztény Magvető, 2023/2

Válogatott tanulmányok a 16– 17. századi források a 21. században: Régi problémák, új válaszok című konferencia (Budapest, 2022. augusztus 30.), valamint a Nagyító alatt: Egyházi beszédek 17. századi unitárius kéziratokban című, fiatal kutatók számára szervezett műhelykonferencia (Szeged, 2023. március 24.) előadásaiból. 

A folyóiratszám letölthető innen.

Tanulmányok: 

Lovas Borbála: Rejtőzködő prédikációk: Feldolgozatlan unitárius kódexek és kiadásuk

Maczák Ibolya: Eligazítások az Oltáriszentségről: Pázmány Kalauza és az új fi lológiai lehetőségek

Domokos Márton: Kompilációs stratégiák Homoródszentmártoni Kovács János egy prédikációjában

Deme Kamilla: Adalékok a Conciones Unitariorum in Transylvania című kézirathoz

Husz Dominika: Kompilációs technikákkal a szentháromság és a retorzió ellen, avagy hogyan kerülhetnénk el a pénzbüntetést, ha unitárius lelkésztanoncok volnánk 1698-ban?

Szatmári Áron: Szóbeliség, kéziratosság és a nyomtatott könyv Bogáti Fazakasnál

Pap Balázs: S. M.

Könyvszemle: 

Sebestyén Ádám: Keserű Bálint, Újfalvi Imre és a későhumanista ellenzék: Keserű Bálint tanulmányai, Peregrinatio Hungarorum 10. (Szeged: 2023), 170 pp.

 

TANULMÁNYOK

 

Kovács Sándor, Dávid Ferenc, a prédikátor

In: Lovas Borbála, Szigeti Molnár Dávid (szerk.), Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom: A reformáció első generációi, Bp., A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon Kutatócsoport – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2022, 63-76.


Lovas Borbála, Egy ismeretlen ismerős: Dávid Ferenc prédikációgyűjteménye

In: Lovas Borbála, Szigeti Molnár Dávid (szerk.), Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom: A reformáció első generációi, Bp., A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon Kutatócsoport – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2022, 27-63.


Lovas Borbála, Panicus terror: A mezőkeresztesi csata korabeli forrásokban

In: Kiss Farkas Gábor, Pesti Brigitta, Hajdu Ildikó (eds.), Textológia és interpretáció a régi magyar irodalomban: Tanulmányok Orlovszky Géza emlékére, Bp., Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2021, 143-157.

http://real.mtak.hu/100521/


Lovas Borbála, Sixteenth-century Unitarian Interpretations of Psalm 2 in Sermons by György Enyedi (1597)

In: JOURNAL OF UNITARIAN UNIVERSALIST HISTORY 44/1 (2021), 114-127. 

http://real.mtak.hu/130570/


Lovas Borbála, The Posthumous Reception of an Antitrinitarian Bishop at Home and Abroad: The Afterlife of György Enyedi’s Explicationes

In: Dillenburg Elizabeth, Louthan Paul Howard, Thomas Drew B. (eds.), Print Culture at the Crossroads: The Book and Central Europe
Leiden, Boston (MA): Brill Academic Publishers, 2021, 58-84 (2021) ( Library of the Written Word; 94).

http://real.mtak.hu/63885/


Szigeti Molnár Dávid, Prédikáció és fegyelmezetlenség

In: Lovas Borbála, Szigeti Molnár Dávid (szerk.), Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom: A reformáció első generációi, Bp., A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon Kutatócsoport – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2022, 101-122.

 

SZÖVEGKIADÁSOK

 

Concio CXCII and CONCIO CXCIII : Sermons from 1597 by György Enyedi, Third Bishop of the Transylvanian Unitarian Church

Translated by Robert Kokenyesi and Borbála Lovas.

In: JOURNAL OF UNITARIAN UNIVERSALIST HISTORY 44/1 (2021), 94-113. 

http://real.mtak.hu/130571/

 


 

Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom -- A kötet szerzői:

Balázs Mihály

Lovas Borbála

Kovács Sándor

Varga Réka

Simon József

Szigeti Molnár Dávid

Lenyó Orsolya

Varga Benjámin

Maczák Ibolya

Sebestyén Ádám

Kelemen Fruzsina

Kavecsánszki Máté


Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom -- Tartalomjegyzék

Előszó

 

Balázs Mihály (SZTE): Unitárius szövegek a prédikációról

Lovas Borbála (ELTE): Egy ismeretlen ismerős: Dávid Ferenc prédikációgyűjteménye

Kovács Sándor (KPTI): Dávid Ferenc, a prédikátor

Varga Réka (SZTE): „…az mi prédikátorunkat győzd meg, (…) többé mi kenyeret neki nem nyújtunk”: Prédikáció a pécsi polgárok szájából

Simon József (SZTE - ELKH BTK FI): A természetjog eszméje Enyedi György prédikációiban

Szigeti Molnár Dávid (SZTE): Prédikáció és fegyelmezetlenség

*

Lenyó Orsolya (ELTE): Telegdi Miklós Agendariusának gyóntatási útmutatója a korabeli európai penitenciálék tükrében

Varga Benjámin (ELTE): Circumdederunt me: a halál kínjai és a műveltség: Két halotti prédikációs mintabeszéd a Telegdi-féle Agendariusból

*

Maczák Ibolya (ELKH - PPKE BILK): „hogy ez jövendő velág meg tudná hitömet…”: Beythe István prédikációgyűjteményei

Sebestyén Ádám (ELTE): Végidő-számítások Bornemisza Péter prédikációiban

Kelemen Fruzsina (BBTE): Vízkereszt utáni első vasárnap: A gyermek neveléséről és kötelességeiről

Kavecsánszki Máté (DE): „Az táncz nincsen hitből”: Szemelvények a 16. századi reformáció táncellenes prédikációiból